Tài khoản cá nhân

Techcombank – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Logo Techcombank

• Người thụ hưởng: Đỗ Hữu Việt
• Số tài khoản: 19032414352014
• Techcombank chi nhánh Ba Đình

Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Vietcombank Logo

• Người thụ hưởng: Đỗ Hữu Việt
• Số tài khoản: 0451000391149
• Vietcombank chi nhánh Thành Công

BIDV – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển
Logo BIDV

• Người thụ hưởng: Đỗ Hữu Việt
• Số tài khoản: 12610000949455
• BIDV chi nhánh Ba Đình

Agribank – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Logo Agribank

• Người thụ hưởng: Đỗ Hữu Việt
• Số tài khoản: 1400205492175
• Agribank chi nhánh Láng Hạ

OCB – Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam
Logo OCB

• Người thụ hưởng: Đỗ Hữu Việt
• Số tài khoản: 0117100007046001
• OCB chi nhánh Thăng Long

Tài khoản công ty

Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Vietcombank Logo

Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đại Gia
• Số tài khoản: 049.1000.106.292
• Vietcombank chi nhánh Thăng Long

BIDV – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển
Logo BIDV

Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đại Gia
• Số tài khoản:
• BIDV chi nhánh Thăng Long